Järnvägen

 Sample Image

 

 

 

 

 

Sveriges första byggnadsminnesförklarade järnväg 

Smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred

Banan från 1879 är Sveriges första byggnadsminnesförklarade järnväg. Verksamheten kring järnvägen är ett pågående och levande projekt med koppling till turism, kultur- och industrihistoria samt byggnadsvård. Vid banan pågår för närvarande många olika delprojekt med olika inriktningar. Under de senaste åren har en kraftsamling skett för att långsiktigt rusta järnvägen och möjliggöra fortsatt trafik i framtiden. I dag förvaltas järnvägen av det ideella bolaget FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan och trafiken och banunderhållet sköts av TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening.

FAS och TJF tilldelades 1999 Länsförsäkringar i Kalmar Läns byggnadsvårdspris för sina insatser vid smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred. År 2001 tilldelades FAS ett av regionförbundets kulturstipendium och hösten 2002 tilldelades FAS och TJF Regionförbundets pris och stipendium för "bästa uthållighet" i samband med de årliga framstegsdagarna.

Banans historia

1879Bansträckan Västervik-Hultsfred öppnas för allmän trafik den 16 november av det privata bolaget HWJ, Hultsfred-Westerviks Jernvägsaktiebolag.
1880Järnvägen invigs av Oscar II.
1914Järnvägsfonden (nuvarande ägare till Förvaltnings AB Smålandsbanan) bildas.
1924Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägs AB bildas efter samgående mellan HWJ och två andra bolag.
1936Vissa ångloksdragna tåg ersätts med rälsbuss.
1938Infarten till Hultsfreds station byggs om för att eliminera flera plankorsningar.
1949NVHJ förstatligas, dvs banan övertas av SJ.
1953Sista reguljära lokdragna persontåget mellan Västervik och Hultsfred. Persontrafiken ombesörjs helt av rälsbussar vilket innebär att 2:a klass (idag 1:a klass) helt försvinner.
1957Den kvarvarande reguljära trafiken med ånglok, i godståg, upphör.
1964Delar av den norra delen av NVHJ breddas till normal spårvidd, 1435 mm, och på sträckan Jenny-Västervik byggs treskensspår för att möjliggöra trafik med både normal- och smalspåriga tåg.
1979TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening bildas i Västervik.
1984Den 20 augusti läggs persontrafiken läggs ned på sträckan Västervik-Växjö trots massiva protester.
1985Den sista kvarvarande godstrafiken upphör på sträckan Västervik-Gunnebobruk.
1987Persontrafiken återupptas mellan Västervik och Växjö av det privata bolaget VHVJ AB.
1992VHVJ AB drabbas av ekonomiska problem och försätts i konkurs.
1993Vägverket köper en del av banan mellan Jenny och Verkebäck och bygger en vägbank över spåret vid Rössle vilket omöjliggör trafik till Västervik. Smalspårsbangården i Väservik rivs. FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan bildas för att trygga framtiden för sträckan Västervik-Hultsfred.
1995FAS intensifierar upprustningsarbetena med början norrifrån. Trafiken återupptas i begränsad omfattning mellan Verkebäck och Ankarsrum.
1996Trafik möjlig mellan Verkebäck och Tuna. Sträckan Verkebäck-Totebo byggnadsminnesförklaras.
1998Trafik möjlig mellan Verkebäck och Hultsfred, 59 km.
1999Vägverket beslutar att bygga en bro vid Rödsle efter förhandlingar med Riksantikvarieämbetet. FAS köper Jenny station och lokstallet i Västervik. Sträckan Totebo-Hultsfred byggnadsminnesförklaras.
2000Vägverket genomför brobyggnationen vid Rödsle och FAS påbörjar återställningsarbetena av bandelen Jenny-Verkebäck. Västerviks kommun genomför en återuppbyggnad av smalspårsbangården i Västervik.
2001Bansträckan Jenny-Verkebäck återöppnas och trafik är möjlig Jenny-Hultsfred, 66 km.
2002Banverket återansluter smalspåret och treskensspåret mellan Jenny och Västervik. De första provtågen mellan Västervik och Jenny körs under december månad.
2003Valborgsmässoafton rullar det första tåget på treskensspåret för allmänheten. Sommarsäsongen är mycket lyckosam och samtrafik med skärgårdsbåt i Verkebäck inleds två dagar i veckan.
2004Banans 125-årsjubileum och TJF:s 25-årsjubileum firas med jubileumstrafik och besök av riksdagens talman Björn von Sydow.
2005

Hans Majestät Konungen Karl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia besöker smalspårsjärnvägen och reser med ångtåg mellan Verkebäck och Ankarsrum samt med rälsbuss mellan Ankarsrum och Fårhult där kungaparet äter lunch på Värdshuset Den Gröna Tuppen.

2006

Smalspårsjärnvägen står som värd för Smalspår 150 som en del i den svenska järnvägens 150-årsjubileum. Banan gästas av lok och vagnar samt personal från de flesta av landets museibanor.

Fakta om banan

Spårvidd891 mm, tre svenska fot
Längd71 km varav 4 km treskenspår mellan Jenny och Västervik
Högsta punkt126 meter över havet vid Tuna
Lägsta punkt4 meter över havet vid Verkebäck
Rälsvikt i huvudspår27 kg/m
Största lutning i huvudspår16,67 promille
Minsta kurvradie240 meter
Högsta tillåtna hastighet (historiskt)85 km/h
Högsta tillåtna hastighet (idag)70 km/h

Nyheter

Jultåg till Köpenhamn 2017

Besök den fantastiska julmarknaden på Tivoli och handla i de många butikerna i ett julskyltat Köpenhamn. En annorlunda endagsresa för hela familjen med specialchartrat snabbtåg direkt till Köpenhamn utan byte. Servering och underhållning ombord. Frukostpåse och mat på hemresan förbeställs vid bokning. Rabatt på Tivolientrén.

Pris: 975 kr

Datum: Lördag 25 november samt lördag 2 december

Bekräftade tider 25/11: Avgång från Katrineholm 06:15, Norrköping 06:38, Kimstad 06:51, Linghem 07:02, Linköping 07:09, Vikingstad 07:18, Mantorp 07:25, Mjölby 07:32, Boxholm 07:42, Tranås 07:53. Ankomst till Köpenhamn ca 12:15. Tåget körs genom Skåne via Åstorp och Teckomatorp på grund av banarbeten mellan Hässleholm och Lund. Hemresa från Köpenhamn  19:30, ankomst Tranås 00:07, Boxholm 00:18, Mjölby 00:27, Mantorp 00:36, Vikingstad 00:42, Linköping 00:50, Linghem 01:00, Kimstad, 01:12, ankomst Norrköping 01:25.  På grund av banarbete körs buss på hemresan Norrköping-Katrineholm. Bussen (Blåklintsbuss) avgår direkt efter tågets ankomst till Norrköping från hållplatsläge C1 (ersättningshållplats för Östgötapendeln) och kör direkt till Katrineholm.

Bekräftade tider 2/12: Avgång från Nyköping 07:00, Kolmården07:20, Norrköping 07:43, Kimstad 07:55, Linghem 08:06, Linköping 08:13, Vikingstad 08:25, Mantorp 08:33, Mjölby 08:43, Boxholm 08:55, Tranås 09:05. Ankomst till Köpenhamn ca 12:15. Hemresa från Köpenhamn 19:30, ankomst Tranås 22:26, Boxholm 22:36, Mjölby 22:45, Mantorp 22:53, Vikingstad 22:59, Linköping 23:07, Linghem 23:15, Kimstad, 23:26, ankomst Norrköping 23:37. På grund av banarbete körs buss på hemresan Norrköping-Kolmården-Nyköping. Bussar (Blåklintsbuss) avgår direkt efter tågets ankomst till Norrköping från hållplatsläge C1 (ersättningshållplats för Östgötapendeln) och kör direkt till Nyköping, en buss går via Kolmården.

Bokning: Lars Adolfsson 0490-135 75, 070-299 35 71. Boka redan nu, sista anmälningsdag 20 november.

Legitimationskrav: Observera att resan kräver att giltig id-handling för gränskontroll medförs. Läs mer om vilka giltiga id-handlingar som gäller för inresa i Sverige på Polisens hemsida.

Välkomna på en trevlig resa!

 
Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.