TJF har fått nytt tillstånd

Last Updated on Monday, 13 December 2010 22:18

Transportstyrelsen har beviljat TJF nytt tillstånd som järnvägsföretag.

Efter att TJF sökt tillstånd i och med att tillstånd som beviljats enligt äldre lagstiftning skall sökas om innan utgången av år 2010 har Transportstyrelsen beviljat TJF tillstånd för trafik med museijärnvägsfordon på FAS infrastruktur Västervik-Hultsfred samt Trafikverkets infrastruktur (smalspårsdelen) inom Västerviks driftplats. Hela processen har tagit mindre än tre månader och med ett fåtal begärda kompletteringar från myndigheten. Processen har präglats av ett positivt samarbetsklimat.

Det nya tillståndet innebär att TJF regelverk helt anpassats till FAS regelverk som godkändes tidigare under året samt de regeländringar som införts i ny lagstiftning och föreskrifter sedan TJF fick det tidigare tillståndet 1998. Totalt omfattar tillståndet drygt 40 olika dokument som bl.a. reglerar interna processer, regler för trafik, fordon och personal.