Bidrag från Kungafonden

Last Updated on Wednesday, 21 December 2011 20:45

TJF har beviljats 100 000 kr i bidrag för renovering av personvagnen SÖJ C 14.

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har genom beslut av Kung Carl XVI Gustaf tilldelat föreningen ett bidrag på 100 000 kr för renovering av en över hundra år gammal personvagn från järnvägarna på Öland. 

Personvagnen med beteckningen SÖJ C 14 byggdes inför öppnanden av Södra Ölands Järnväg, SÖJ, 1909. Detta år öppnades den 44 km långa bandelen Borgholm-Färjestaden och året därpå den 52 km långa sträckan Färjestaden-Ottenby. Inför öppnandet av SÖJ 1909 beställdes personvagnarna liksom merparten av godsvagnarna vid det då relativt nystartade AB Svenska Järnvägsverkstäderna; ASJ, i Linköping. 

Personvagnen som är uppbyggd med en stomme av trä rymmer 36 sittande resenärer i tredje klass och har klassiska öppna plattformar i vagnsändarna. Totalkostnaderna för renoveringen beräknas till drygt 200 000 kr varav de delar som inte täcks av bidraget finansieras av föreningens intäkter samt gåvor och bidrag från privatpersoner. Projektet startar omgående och renoveringen beräknas ta ca ett år i anspråk. 

Vill du bidra till renoveringen? Sätt in ditt bidrag på vårt gåvokonto, plusgiro 29 40 42-7, TJF gåvokonto.