Bidrag till ångloket SÖJ 6

Last Updated on Thursday, 26 December 2013 20:38

TJF har erhållit 95 000 kr i materialbidrag till ångloket SÖJ 6. 

Det är Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur som precis innan jul fattade beslut om att stödja renoveringen av ångloket med 95 000 kr. Ångloket Ölands Järnväg nr 6 är tillverkat av Motala Verkstad 1920 och levererades till Södra Ölands Järnväg. När SJ tog över driften av järnvägarna på Öland blev loket SJ Np 3050. När järnvägstrafiken lades ned kom loket och ett par vagnar att ställas upp som museitåg i Borgholm. Loket och flera av vagnarna hamnade senare i Västervik och för ett par år sedan köptes loket av TJF från Sveriges Järnvägsmuseum.

Bidraget möjliggör att arbetet med renoveringen kan bedrivas betydligt fortare än vad som annars skulle vara möjligt. Under hösten har pannan lyfts av loket för att blästras och förberedas för bl.a. nya tuber. Därefter vidtar det omfattande jobbet med att återuppbygga loket igen.