Bidrag från Kungafonden

Last Updated on Wednesday, 21 December 2011 20:43

TJF har beviljats ett bidrag på 40 000 kr ur Kungafonden för renovering av rälsbussboggier.

Den glädjande nyheten meddelades genom ett brev undertecknat av Kung Carl XVI Gustaf och innebär att TJF får 40 000 kr för att renovera boggierna på rälsbussen YBo5p 888. Bidraget kommer från Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och täcker ca 25 % av totalkostnaderna för renoveringen. I och med detta kommer tre rälsbussar att ha kunnat få nyreviderade boggier under en tidsperiod av två år.