Information om kabelprojekt

Last Updated on Wednesday, 20 May 2009 22:51

Under våren 2009 kommer en optokabel att förläggas i banvallen mellan Västervik och Ankarsrum.

Arbetet omfattar förläggning av rör för optokabel från Jenny utanför Västervik via Verkebäck och Fårhult till Fågelmossen invid Gustavsberg utanför Ankarsrum.

Arbetena innebär utökad trafik med arbetsfordon samt arbetståg på banan samt att vissa vägskyddsanläggningar tidvis måste tas ur bruk. Vidare kommer rör att förläggas genom samtliga vägar som korsar banan.

Ytterligare information lämnas av Magnus Andersson 070-762 38 53.

Vi beklagar den påverkan som detta kan innebära för dig som bor i banans närhet.

Intresserade kan följa projektet och se lite bilder genom att gå in på nyheter i menyn.