Klart med lagfarter för FAS fastighetsinnehav

Last Updated on Wednesday, 09 December 2009 14:38

Inskrivningsmyndigheten har fattat beslut om att FAS är lagfaren ägare till hela banan Västervik-Hultsfred-Virserum.

I samband med de tidigare försäljningar och köp som skett av de fastigheter som smalspårsjärnvägen består av har det visat sig att tidigare ägare inte sökt lagfart för samtliga fastigheter. Efter att Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS, begärt lagfartssammanträde har inskrivningsmyndigheten nu fattat beslut om att FAS skall vara lagfaren ägare till samtliga järnvägsfastigheter på sträckan Västervik-Hultsfred-Virserum som FAS förvärvat. I och med detta kan FAS slutligen sätta punkt för den rad av fastighetsaffärer som genomförts sedan VHVJ AB gick i konkurs 1992. Beslutet innebär bl.a. att markfrågor och avtalsfrågor avsevärt förenklas framöver.