Slipersdestruktion

Last Updated on Saturday, 16 January 2010 21:08

Nu under vintern transporterar vi bort våra sliprar för destruktion.

Driften av vår järnväg ger upphov till en hel del avfall som måste tas omhand på ett korrekt och miljöriktigt sätt. I Verkebäck kapar vi varje år ett stort antal begagnade normalspåriga sliprar till smalspårslängd. Som restprodukt uppstår en "sliperskuts", ca 40 cm lång. I mellandagarna har större delen av dessa lastats i containrar med hjälp av hjullastare och körs inom kort av Totebo Åkeri AB till Rundvirke Poles i Ludvika där sliprarna flisas och destrueras genom förbränning. Under hösten har även större mängder av utbytta sliprar från linjen samlats in och transporterats till Ludvika.