Fasadrenovering i Jenny

Last Updated on Wednesday, 30 June 2010 23:09

Länsstyrelsen har beviljat FAS bidrag till renovering av fasaden på Jenny stationshus.

Bidraget innebär att FAS har möjlighet att under sommaren renovera fasaden på stationshuset i Jenny. Fasaden är en av de sista som inte har åtgärdats sedan FAS tog över ansvaret för fastigheterna utmed banan. Bidraget täcker cirka hälften av kostnaderna för renoveringen.