Tidigare EU-projekt

Last Updated on Sunday, 13 April 2008 23:41

Utveckling av besöksmålet Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik
FAS har tidigare bedrivit EU-projekt inom ramen för Mål 2B Södra Sverige. 

Projektet omfattade fortsatta iståndsättningsarbeten av järnvägen samt riktade insatser för utveckling av olika former av förmedling av besöksmålet, pill marknadsföring samt kompetensförbättring. Medfinansiärer var kommunerna i Västervik, Vimmerby och Hultsfred, Länsstyrelsen i Kalmar län samt Arbetsförmedlingen.


Ytterligare upplysningar lämnas av FAS vd Magnus Andersson, 070-762 38 53..

EU-projektet mål 2B Södra Sverige