Signalanläggningar

Last Updated on Sunday, 13 April 2008 23:47

Banans signalanläggningar måste hela tiden hållas i gott skick. I dag är samtliga anläggningar i bruk och kontinuerligt pågår underhållsarbete och felavhjälpning. Under våren sker översyner samt utbyte av bl.a. bommar och kryssmärken som ett led i underhållet. Vill du hjälpa till? Ring Tim Möller, order 070-524 90 91.