Renovering av boggier

Last Updated on Friday, 02 May 2008 17:58

Föreningen gör nu en större satsning på boggierenoveringar av trafikfordonen. Renoveringen av rälsbussboggierna till YBo5p 874 och 900 håller nu på att slutföras i verkstaden i Västervik. Arbetet beräknas vara klart till sommaren, check därefter väntar nya renoveringsjobb på de övriga trafikfordonen.