Information och bilder från optokabelarbetena

Last Updated on Friday, 05 June 2009 17:37

Nu kan ni gå in i vänsterspalten och klicka in er på bilder för att följa arbetet

Dikesrensning utförs i alla skärningar. Optokabeln kommer att ligga i rör(slangar) som vi plöjer ner i banvallen. I sammarbete med SKLJ så har FAS hyrt deras lokomotor KB 1 för dessa arbeten, order TJFs Z4p 264 är maskin två då plöjningen går tungt. Under veckan så har förplöjningen blivit avklarad och vi kör igång med två rälsburna grävlag för att ta bort all småländsk sten *L*. Vi körde ut 550 ton grus efter plöjningen för att stabilisera banvallen och slippa eventuella solkurvor på sträckan Jenny - Verkebäck. Det har nu under vecka 20 och 21 arbetats klart med grävning efter stenar och i berskärningar.

Alla enskilda vägar är genomgrävda och rör är lagda i dem. Nu kvarstår några korsningar som är vägverkets. Under måndag och tisdag vecka 21 så kördes det ut ytterligare ca 400 ton grus utmed banan för att ersätta en del stenar och stabilisera spåret. Under vecka 22 så kommer utkörning av slang och signalkabel att utföras och vi kommer att börja plöja ner dem i banvallen.

I måndags (25/5) så påbörjades utkörningen av slang och på tisdagen så kördes det även igång med nedplöjningen. Det har än så länge fungerat bra efter lite justeringar av arbetsmetod. Just nu så är nedplöjningen vid km 3+500 och slangutkörningen är i närheten av Fårhult. I dag (27/5) så byttes sliprarna på den lilla viadukten vid valstadkvarn så att det finns nya slipers att fästa optokabeln i. Det kommer att ska grävningsarbeten genom de sista vägarna under veckan som är förvaltade av vägverket.

Nu under vecka 23 så har all slang blivit utkörd samt nedplöjd i banvallen. Det har gått mycket bra och väldigt lite strul. Nu kvarstår en hel del efterarbeten så som skarvning, grusning, byte av några plankorsningar,spårrikt mm. Vi hoppas att en hel del är klart till trafiksäsongen. Efter trafiken så kommer all signalkabel genom Verkebäck att bytas .

Mvh Lövet