Vår skog

Nu tar vi krafttag i våra "skogar" kring banan. Under hösten och nu i vinter tar FAS krafttag i de ganska omfattande markområden som FAS äger runt banan. Arbetena sker i samarbete med det lokala företaget Långbrössle skogstjänst. Hittills har gallring och avverkning skett bl.a. runt Ankarsrum, Totebo och Spångenäs. Under vintern fortsätter arbetena bl.a. vid Tuna och på partier utmed linjen.