Bli medlem

Active Image

 

 

 

 

 

Medlemskap i Tjustbygdens Järnvägsförening

Som medlem i Tjustbygdens Järnvägsförening stöder du trafikverksamheten vid smalspårsjärnvägen och bidrar till upprustningen av lok och vagnar. Som medlem får du medlemstidningen Västervikingen fyra gånger om året och dessutom rabatt på resor på järnvägen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för år 2016 är 250 kr/vuxen, 150 kr/ungdom (6-18 år) eller 400 kr/familj. För juridisk person/organisation är medlemsavgiften 500 kr/år. Medlemsavgifter betalas enklast till bankgiro 536-2710. Ange ny medlem samt namn och adress vid inbetalning.

Hjälp till i det praktiska arbetet vid järnvägen

Som medlem har du möjlighet att delta aktivt i det praktiska arbetet vid järnvägen. Få fritidssysselsättningar ger möjlighet till ett så varierat och utvecklande arbete. Tycker du att du saknar förkunskaper är det inget hinder, vi hjälper dig allt eftersom

I trafiken behövs bl.a. förare, tågklarerare, tågvärdar, kafépersonal liksom servicepersonal för fordonsservice. För arbeten i säkerhetsfunktioner som förare och tågklarerare krävs utbildning. Vi bedriver egen utbildning som ger alla förekommande behörigheter hos oss. För utbildning krävs att du varit med i föreningen en tid så att du är förtrogen med organisation och arbetssätt. För all säkerhetstjänst krävs läkarkontroll och för vissa tjänster även urvalstest och lämplighetsprövning hos psykolog. För dig som är intresserad av att delta i trafikverksamheten är det mest vanliga och lämpliga sättet att komma in i arbetet att börja som tågvärd efter en kortare introduktion och övning med någon erfaren tågvärd. Som tågvärd lär du dig banan och får erfarenheter som är viktiga för fortsatt utbildning. Kontaktperson för trafikverksamheten är Peter Heller, 070-273 79 29.

För underhåll och renovering av våra fordon behövs fordonsmekaniker men även personer som är duktiga på att snickra, måla eller helt enkelt bistå i arbetet. Alla fordonsarbeten leds av en arbetsledare eller projektansvarig som ansvarar för och kontrollerar arbetet. I alla projekt finns många delar som man kan hjälpa till även om man saknar tidigare erfarenhet. Fordonsarbeten sker i verkstaden i Västervik. I motorverkstaden underhålls diesellok, rälsbussar och vagnar medan ångloken underhålls i rundlokstallet. Kontaktperson för fordonsarbeten är Mikael Lövstedt, 0761-15 23 34.

För underhåll av den närmare sju mil långa banan krävs kontinuerligt underhåll av spår och signalanläggningar. För banunderhållet ansvarar formellt Förvaltnings AB Smålandsbanan men medlemmar i TJF arbetar och utför det huvudsakliga praktiska arbetet. Den vanligaste uppgiften är underhåll av spåret i form av slipersbyte, justering av spårläget samt röjning av sly för sikt och framkomlighet. För alla arbeten i spåret finns en ansvarig arbetsledare som även genomför en kontroll av att spåret är säkert och farbart efter det att arbetet avslutats. Arbetet på banan kan ibland vara fysiskt och passar dig som gillar att vara utomhus och röra på kroppen. Utmed järnvägen finns ett flertal signalanläggningar som kräver kontinuerligt underhåll. Signalanläggningarna består bland annat av ställverk vid stationerna och vägskydd för biltrafiken vid plankorsningar. Arbete med signalanläggningar passar dig som är tekniskt intresserad och gillar elteknik. Kontaktperson för banarbeten är Daniel Niklasson, 0730-43 11 16, och för signalarbeten Tim Möller, 070-524 90 91.

Utmed järnvägen finns ett stort antal byggnader och trädgårdar. Byggnaderna med miljöer är en viktig del av upplevelsen av järnvägen och kräver kontinuerligt underhåll. Arbetena består i allt från trädgårdsskötsel till större renoveringsarbeten som omläggning av tak och fasadrenoveringar. Kontaktperson är Magnus Andersson, 070-762 38 53.

Boende

För dig som bor en bit ifrån järnvägen erbjuder vi föreningslokaler med goda möjligheter till övernattning. I Västervik disponerar föreningen ett personalhus med omklädningsrum, duschar, tvättmaskin, flera övernattningsrum, kök och gemensamhetslokaler. I Ankarsrum finns ett övernattningsrum med pentry och dusch. I Hultsfred finns det en banvaktstuga med ett rum och kök (finns ingen duschmöjlighet)

Trafikinfo

Smalspårsdagar 4-6 juni

I år är det smalspårsdagar 4-6 juni med tät trafik utmed hela banan Västervik-Hultsfred. Vi har samlat all information på en särskild sida: www.smalsparsdagarna.se

 
Chartertåg till Helsingör 14 maj - bekräftade tider

Chartertåg till Helsingör 14 maj

Besök den trevliga staden Helsingör och handla i de många butikerna i ett lördagsöppet centrum.

Read more...
 

Nyheter

Boken om Krösatågen nu i butiken

Nu är den äntligen i vår butik! Boken Krösatåget, den småländska tågrevolutionen är skriven av Ingemar Lundin och Sten-Åke Bergholm.

I Jönköpings län fanns ett vitt förgrenat järnvägsnät och med envetna medarbetare i ledande ställning och under hårt motstånd skapades en ny framtid för regional tågtrafik med nya aktörer. I två volymer berättas den spännande historien av de som var med.

Järnvägstrafiken utanför huvudlinjerna i Sverige betraktades som mer eller mindre dödsdömd under senare delen av 1970- och början av 80-talen. Generösa statsbidrag till ersättande busstrafik gjorde att många länsbolag övergav tågtrafiken.

I boken berättas den spännande resan med historien av de som var med kring utvecklingen av trafiken och uppbyggnaden av BK-tåg och utvecklingen av trafiken på banorna i Småland.

Beställ boken i vår butik, till TJF butik.

 
Tidtabell för rälsbuss och ångtåg 2016

Tidtabellerna för sommarens trafik är nu klara. Rälsbussarna körs enligt två olika tidtabeller under låg- respektive högsäsong. Ångtågen kör under helger fyra sommarveckor. Årets tidtabeller.

 
Bidrag till stationsmiljön i Totebo

Förvaltnings AB Smålandsbanan har fått 40 000 kr i bidrag av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att genomföra etapp 1 av återställning av stationsmiljön i Totebo. Projektet är totalt kostnadsberäknat till ca 120 000 kr och innebär att ett rundgångsspår för tågmöte skapas vid plattformen genom att ytterligare en växel läggs i linjen.