Om oss

Active Image 


 

  

  

  

Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF

Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF, bildades 1979 av en grupp järnvägsintresserade i Västervik. Verksamheten kring bevarandet av fordon och föremål från järnvägarna kring Västervik hade dock pågått sedan slutet på 1960-talet. Idag har TJF närmare 400 medlemmar som verkar för att bevara och köra trafik på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Verksamheterna inom föreningen är av vitt skilda slag, allt från fordonsrenoveringar till plantering av stationsrabatter och slipersbyte. Alla har någon kunskap som kan tas tillvara eller annars kan man alltid lära sig någonting nytt. I föreningens fordonspark finns ånglok, rälsbussfordon, lokomotorer samt ett större antal person- och godsvagnar. Forutom de egna fordonen har TJF ett flertal fordon deponerade hos sig från ett flertal olika ägare. Renoveringsarbeten på fordon sker främst i järnvägsverkstaden i Västervik.

TJF är en demokratisk föreningen som leds av en styrelse utsedd av föreningens årsstämma. För den praktiska verksamheten finns ett antal avdelningar som ansvarar för trafik, maskin, säkerhet samt marknadsföring och försäljning. Varje avdelning leds av en avdelningsansvarig.

TJF har Transportstyrelsens tillstånd att bedriva järnvägstrafik (persontrafik) på FAS spåranläggning Västervik-Hultsfred samt Trafikverkets spåranläggning inom Västerviks driftplats.

Läs mer: TJF Stadgar

Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik ägs och förvaltas av Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (FAS). FAS bildades 1993 på ideella grunder av intressenterna utmed järnvägen för att långsiktigt förvalta och rusta banan med tillhörande byggnader och anläggningar. Ägare till FAS är 1914-års järnvägskonsortiums donationsfond. Fonden, som i dagligt tal benämns Järnvägsfonden, skapades av Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnvägsaktiebolag i samband med att flera järnvägsbolag gick samman till Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägsaktiebolag, NVHJ. Fonden har haft som uppgift att främja välgörande ändamål, turism och kommunikation i norra Kalmar län. Idag är fondens huvudsyfte att äga FAS.

FAS leds av en styrelse med representation från bl.a. TJF och arbetet bedrivs i nära samarbete med TJF och andra intressenter utmed banan.


FAS är ägare till smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred-Virserum med tillhörande byggnader och anläggningar. I anläggningen ingår bland annat verkstadsområdet i Västervik med verkstadsbyggnader, rundlokstall och personalhus, stationshus med magasin och komplementbyggnader i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo, banvaktstuga i Hultsfred samt ett antal mindre hållplatsbyggnader, dressinbodar och liknande utmed banan. Utöver själva spåranläggningen omfattar anläggningen även vissa större markområden på vissa platser utmed banan. Anläggningen är till största del förklarad som byggnadsminne.


FAS har Järnvägsstyrelsen tillstånd att vara infrastrukturförvaltare för Västerviks smalspårsbangård och banan Västervik-Hultsfred. FAS inriktning är att upprätthålla sträckan Hultsfred-Västervik i trafikdugligt skick för tågtrafik och att långsiktigt rusta bansträckan. Sträckan Hultsfred-Virserum ligger fn i malpåse och används för dressincyklingstrafik med utgångspunkt från Hultsfred. Genom avtal disponeras sträckan Hultsfred-Virserum av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik samt Smalspåret i Hultsfred AB för dressincykling.

 

Trafikinfo

Smalspårsdagar 4-6 juni

I år är det smalspårsdagar 4-6 juni med tät trafik utmed hela banan Västervik-Hultsfred. Vi har samlat all information på en särskild sida: www.smalsparsdagarna.se

 
Chartertåg till Helsingör 14 maj - bekräftade tider

Chartertåg till Helsingör 14 maj

Besök den trevliga staden Helsingör och handla i de många butikerna i ett lördagsöppet centrum.

Read more...
 

Nyheter

Boken om Krösatågen nu i butiken

Nu är den äntligen i vår butik! Boken Krösatåget, den småländska tågrevolutionen är skriven av Ingemar Lundin och Sten-Åke Bergholm.

I Jönköpings län fanns ett vitt förgrenat järnvägsnät och med envetna medarbetare i ledande ställning och under hårt motstånd skapades en ny framtid för regional tågtrafik med nya aktörer. I två volymer berättas den spännande historien av de som var med.

Järnvägstrafiken utanför huvudlinjerna i Sverige betraktades som mer eller mindre dödsdömd under senare delen av 1970- och början av 80-talen. Generösa statsbidrag till ersättande busstrafik gjorde att många länsbolag övergav tågtrafiken.

I boken berättas den spännande resan med historien av de som var med kring utvecklingen av trafiken och uppbyggnaden av BK-tåg och utvecklingen av trafiken på banorna i Småland.

Beställ boken i vår butik, till TJF butik.

 
Tidtabell för rälsbuss och ångtåg 2016

Tidtabellerna för sommarens trafik är nu klara. Rälsbussarna körs enligt två olika tidtabeller under låg- respektive högsäsong. Ångtågen kör under helger fyra sommarveckor. Årets tidtabeller.

 
Bidrag till stationsmiljön i Totebo

Förvaltnings AB Smålandsbanan har fått 40 000 kr i bidrag av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att genomföra etapp 1 av återställning av stationsmiljön i Totebo. Projektet är totalt kostnadsberäknat till ca 120 000 kr och innebär att ett rundgångsspår för tågmöte skapas vid plattformen genom att ytterligare en växel läggs i linjen.