• Industrins tidevarv

Industrins tidevarv beskriver övergripande Kalmar läns industriella utveckling. Boken kom ut 2001 och är en del i dokumentationen av länets industrihistoria och industriarv. I boken beskrivs länets industrihistoria från 1800-talets mitt fram till 1960. De industrier som har funnits beskrivs liksom de branscher och företag som betytt mest för länets utveckling. Det är inte bara industrianläggningarna som beskrivs utan även andra förutsättningar som befolkningsutvecklingen och andra samhällsföreteelser.

Huvudförfattare är Jan Christensen, fil dr vid Göteborgs universitet och redaktör för boken har varit Richard Edlund, Kalmar läns museum.

Boken är rikt illustrerad och inbunden. 284 sidor.


Industrins tidevarv

  • Artikelnummer: Bok
  • Tillgänglighet: I lager
  • 218.75kr