Insamling 893

Insamlingen till renoveringen av rälsbussen YBo5p 893 fortsätter och idag (2020-08-10) har vi passerat 160 000 kr i gåvor från intresserade. Vi har tidigare fått besked om att vi inte får möjlighet att förlänga avtalet på den deponerade rälsbussen YBo5p 874 från Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik som löper ut den 31 augusti. Då årets trafikintäkter blir betydligt lägre än tidigare år av förklarliga skäl hade vi behövt ytterligare ett år för att få finansiering för att driftsätta YBo5p 893. Nu krävs det att 893 blir färdig till nästa sommar om vi inte ska tvingas till att minska vår trafikomfattning. Målet med vår insamling till YBo5p 893 är 230 000 kr. Vi är en god bit på väg, ge ditt bidrag vid swish 1230400572 eller vårt gåvokonto bg 350-3521. Tack för ditt stöd.

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening