Tjustbygdens Järnvägsförenings första ånglok och det lok som verksamheten i Västervik grundades kring.

 

 

Ångloket Np 3050 / SÖJ 6 uppställd i Borgholm 1987. Foto Hans Blomberg, Smalspårsarkivet

Loket är tillverkat av Motala Verkstad 1920 för Södra Ölands Järnväg.

Loket fanns kvar på Öland ända fram till nedläggningen av järnvägstrafiken år 1961, därefter flyttades det till fastlandet. 1962 kom loket tillbaka till Öland och ställdes upp i Borgholm, tillsammans med ett par vagnar. 1989 lämnade loket Öland och hamnade hos oss i Tjustbygdens Järnvägsförening. De sista åren har arbetet med att få loket kördugligt tagit flera steg framåt. Under 2019 gicks pannan igenom och nya tuber monterades och under 2020 har hjulsatsen plockats ner för svarvning. Under 2020 ska nya storlager gjutas, hela lokets underrede ska nålhackas och sedan målas och slutligen ska hela loket plockas ihop och provas. Det återstår med andra ord ännu ett bra tag innan loket är körbart.

 

 

 

Loket S2p 3037 genomgår för närvarande en större revision av pannan. Loket är tillverkat 1919 av Kalmar Verkstad och ägs av Wadstena- Fogelsta Järnväg, men är sedan flera år utlånad till Tjustbygdens Järnvägsförening.

 

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening