Vi i Tjustbygdens Järnvägsförening har efter dialog med berörda kommunala och nationella myndigheter bestämt oss för att genomföra sommarens trafik, men med vissa begränsningar för våra passagerare:

- Tåget kommer ha fler vagnar än normalt för att säkerställa ett tillräckligt antal sittplatser och god resenärsmiljö ombord.

- Vid på- och avstigning lämna avstånd till dörren och låt avstigande resenärer stiga av först innan ni stiger in i tåget.

- Förköp din biljett enligt instruktioner på vår hemsida. Undvik biljettköp ombord.

- Vi har enbart begränsad servering ombord. Denna sker vid sittplatserna.

- Det är inte tillåtet att vistas i förarhytten varifrån tåget framförs annat än vid på- och avstigning då tåget står stilla.

- Ändrade riktlinjer eller andra besked kan ändra förutsättningarna för trafiken. Kontrollera vår hemsida dagen innan din resa för information om eventuella förändringar.

- Har du symptom eller inte känner dig frisk ber vi dig genomföra din resa vid ett annat tillfälle.

- Vi fokuserar extra noga på städning och ordning ombord,. Upptäcker du brister så informera personalen ombord. 

- Har du ett presentkort som du inte kan utnyttja gäller detta även under 2021.


Följ oss gärna på Facebook, facebook.com/smalsparet och Instagram, @smalsparsjarnvagen, för att hålla dig uppdaterad om verksamheten vid Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik.