Vår lokomotor "Katrinefors 2" har under slutet på juli provkörts på bangården i Västervik. Provkörningen är en av milstolparna efter tre års renoveringsarbete.

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokonto, nytt bankgironummer är 350-3521. 

Bidrag kan också lämnas via Swishnummer 123 040 05 72.

Välkommen med ditt bidrag!

Vi har nu en rad böcker och filmer i vår butik. Bland annat DVD:er om Stockholms hamnar på 1920-1930-talet, en intressant bok om tågfärjor samt Christer Brimalms bok om jakten på de sista ångloken i forna DDR och en hel del annat.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Under 2020 har vi färdigställt nybyggnad eller ombyggnad av flera vägskyddsanläggningar. Åtgärden är en del i flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik

 

Vi i Tjustbygdens Järnvägsförening har efter dialog med berörda kommunala och nationella myndigheter bestämt oss för att genomföra sommarens trafik, men med vissa begränsningar för våra passagerare: