×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Åter igen är det dags för en liten uppdatering av verksamheten vid Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Våren har bjudit på slipersbyten, fordonsunderhåll och en hel del chartertågskörningar och körningar till olika evenemang. På verkstadssidan nådde man en milstolpe då rälsbussen YBo5p 900 kunde provköras med gott resultat under mars. I Västervik och Hultsfred pågår bangårdsombyggnader och i Vena gjordes ett spårbyte för att få bort ett återkommande spårlägesfel. Följ med på ett bildspel från verksamheten under våren, det är närmare 30 bilder, så ta god tid på er.

Den 16 mars var det dags för provkörning av YBo5p 900 efter en större motorreparation. Provkörningen gick till Jenny och gick utan problem. Vagnen har sedan reparationen gått i flera chartertåg och trafiktåg och det känns skönt att vi nu återigen har fyra motorvagnar i drift inför sommarsäsongen.

 

Väster om plankorsningen Vena västra har vi under flera år haft problem med återkommande spårlägesfel och mycket energi har fått ägnas åt att både lyfta och rikta spåret. Banavdelningen beslöt sig därför under våren för att plocka bort den gamla rälsen och ersätta denna med tyngre räls samt makadamisera banvallen på en sträcka av 50 meter. Här har man i början på april plockat bort de gamla rälerna och lagt i övergångsräler mellan de olika rälstyperna.

 

De nya och kraftigare 43-kilos rälerna är lite styvare än den äldre 27-kilos rälerna. (Siffrorna anger rälsvikten i kg per meter) och ska förhoppningsvis minska spårlägesfelen. Vi får dessutom ett parti med nytt och fint spår att åka på.

 

I mitten på maj kunde det nya partiet fyllas med makadam. Sex vagnslaster med en av våra grusvagnar hanns med innan man kunde börja rikta spåret.

 

Då vi äntligen fått klart med bygglovet till vår vagnhall så kunde vi också påbörja arbetet med att bygga om bangården i Västervik för att passa mot vagnhallens spår. När vi ändå höll på så passade vi på att byta spår och lägga in kraftigare räler på några platser. På bilden har spåren stängts av och en del spårspann lyfts ut. Senare har hela området från bildens plats förbi personalhuset (till höger) och bort mot lokstallet grävts ur och fått en förändrad spårkonfiguration.

 

Bangården har grävts ur och här pågår arbete med byggande av en ny växel.

 

Ytterligare en växel ilagd och till vänster pågår arbete med spåret mot vändskivan. Spåret närmast i bild ska fortsätta rakt fram och via ett spårkors ansluta till vagnhallen. Det tyngsta arbetet har utförts med hjälp av en inhyrd grävmaskin, en maskin som på några timmars arbete åstadkommer rejält mycket, framförallt vid urgrävning och senare grusning.

 

En vy mot stationen och kyrkan. Nu kan man ana bangårdens nya utformning.

 

Ytorna börjar jämnas till och på spåret närmast personalhuset har vi lagt in moträler för att möjliggöra för tyngre fordon, exempelvis lastmaskiner och lastbilar att köra över spåret. 

 

Det nya spårkorset som ska läggas in utanför vändskivan. Det blir vårt första spårkors, tidigare har det funnits ett spårkors på bangården men det försvann 1964 när norra banan mot Åtvidaberg breddades till normalspår och bangården byggdes om. 

 

 

Inne i verkstaden i Västervik har det som vanligt pågått arbeten under våren. Förutom arbetet med motorreparation på YBo5p 900 så har arbetet med renoveringen av rälsbussen YBo5p 893 fortsatt. Rälsbussen YBo5p 883 är här inne för översyn inför sommartrafiken. Lokomotorerna Z4p 318 är inne för topplocksbyte och Z4p 261 är inne för lackering. När detta skrivs har alla rälsbussarna YBo5p 883, 888, 897 och 900 genomgått översyn samt en del reparationer inför sommartrafiken.

 

Arbetet med bangårdsombyggnaden i Hultsfred är nu slutfasen och efterjusteringar i form av stoppning och spårriktning pågår. Senare ska även plattformen göras i ordning med ny beläggning. Hultsfreds bangård ska i samarbete med Hultsfreds kommun byggas om så att dressinuthyrningsverksamheten, som idag drivs av Föreningen Smalspåret Växjö–Västerviks Hultsfredsavdelning, ska kunna flytta upp till ett läge närmare stationen. Kommunen planerar ett bostadsområde kring Herrstorpet, vilket på sikt omöjliggör en bra angöring för den tidigare dressindepån vid Björkudd. I korthet har de två plattformsspåren 5 och 6 dragits om och anslutits med en ny växel ut mot bangårdens spår 54 och 55. Samtidigt bröts spårförbindelsen mellan vår järnväg och dressinbanan. Bangården har nu delats i en bangård för våra tåg och en annan för dressinerna. Som en del i arbetena kommer även plattformen och området runt om rustas upp. Totalt omfattar arbetena 1,1 miljoner kronor, något som Hultsfreds kommun finansierar. 

 

Trafiken då? Jo, charter och utflyktstågstrafiken började redan i april med en kulturhistorisk utflykt längs med Smalspårsjärnvägen. Dessa utflykter, i år hittills två, har visat sig mycket populära och sannolikt kommer fler möjligheter till utflykter under hösten. Håll utkik på hemsidan www.smalsparet.se. Här syns rälsbussen YBo5p 888 i Ankarsrum den 22 april.

 

Samma dag som ovan var YBo5p 900 ute med ett sällskap som chartrat en rälsbuss för ett 60-årsfirande. Den utflykten gick från Västervik till Ankarsrum med lunch på restaurangen i Fårhult. Det innebar att det blev tågmöte mellan de två tågen i Ankarsrum. Våren kom sent i år och ännu har inte lövsprickningen kommit igång, trots att vi är i slutet av april.

 

Ytterligare ett sällskap som hyrt ett chartertåg ska hämtas för att åka hela banan till Västervik den 22 april. Rälsbussen YBo5p 888 stod för transporten.

 

Dagen efter, skulle samma sällskap åka tillbaka från Västervik till Hultsfred och sedan skulle rälsbussen gå tom tillbaka till Västervik. Föraren passade på att stanna på flera platser för att ta lite fina bilder. Här vid en av våra minsta hållplatser, Gnötteln, mellan Hultsfred och Vena. Gnötteln är en typisk landsbygdshållplats som fått sitt namn efter den närbelägna sjön. Byn intill heter Ormestorp. Tidigare låg en banvaktstuga vid hållplatsen, något som kan ses på denna bild på Smalspårsarkivet.

 

Vår rälsbussförare har nu kommit till Väderum. Stationen köptes under 2022 av fem privatpersoner med anknytning till Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Planen framför stationshuset har grusats och man har påbörjat ett byte av taket och upprustning av stationen invändigt, bland annat återansluta vatten och avlopp. Avsikten är sedan att hyra ut stationshuset under sommarperioden Vill du läsa mer om Väderums historia? Läs mer på Smalspårsarkivet om Väderum.

 

Ett annat projekt som bedrivits under våren är uppgradering av skyddet vid plankorsningen Klosters gård utanför Hultsfred. Här ska en ny vägskyddsanläggning driftsättas. I samband med det har ett gäng röjt av hela sträckan från Kloster in mot bron över Silverån. En regnig dag i mars passerade fotografen denna plats, den som tittar noga kan se en signalare sitta inne i kuren och montera något.

 

Inför sommarsäsongen brukar rälsbussarna må bra av såväl utvändig tvätt som invändig storstädning. Här pågår tvätt av YBo5p 888 utanför motorvagnshallen i Västervik. På insidan blev det sedan en fönstertvätt, dammsugning av golv och dynor, dammtorkning av alla lister och en rejäl skurning av golvet. Även YBo5p 900 fick samma behandling denna dag.

 

Den första ordinarie trafiken för allmänheten drar traditionsenligt igång vid Valborg. I år blev det inget Valborgsfirande i Ankarsrum, utan istället vände vi på konceptet och körde ut en rälsbuss till Totebo för att ta med oss resenärer in till Valborgsfirandet i Västervik. På senare år har vi märkt en föryngring i föreningen, något som är mycket glädjande. Denna dag bemannades tågsättet med YBo5p 900 främst av Hugo, 23 år, Malin, 19 år och Emil, 19 år.

 

På återresan hade det blivit mörkt och när vi lämnat av resenärerna från Valborgståget i Totebo så passade vi på att på hemvägen stanna till vid Långsjön och prova påstigningstavlan. Denna påstigningstavla har en lampa i sig, något som gör sig väldigt bra i vårmörkret. Långsjön är en av våra populäraste hållplatser, då det ligger både en camping och en restaurang på platsen.

 

Dagen efter, på 1:a maj, var det trafik över hela banan. I Hultsfred har ett tåg med två motorvagnar precis ankommit, sedan delats för att stå på varsitt spår. Vagnen till vänster ska användas som pendeltåg mellan Hultsfred och hembygdsparken i samband med firandet av 1:a maj och vagnen till höger ska gå med resenärer till Vårruset (kosläpp) i Totebo.

 

Från andra hållet, från Västervik till Totebo, kördes ett lokomotordraget tåg. Här lämnar tågklareraren över order till lokföraren Micke. Lokomotorn SJ Z4p 264 stod för dragkraften.

 

Påstigande i Hjorted hör normalt inte till vanligheterna, men denna dag var det ett sällskap som ville kliva på för att åka med sista biten till Totebo. 

 

Båda tågsätten startklara för återfärd till Hultsfred respektive Västervik. Den skarpögde noterar att rälsbusståget som bestod av en vagn från Hultsfred nu fått sällskap av en till. Anledningen var att trots förbokning så var det rejält mycket folk i den ensamma rälsbussen från Hultsfred, långt mer än vad som var förbokat. Det gjorde att rälsbussen blev mer än fullsatt och för att erbjuda resenärerna en komfortablare resa hem så satte sig ett gäng i en bil och åkte ner till Hultsfred för att hämta den vagn som fanns där och som inte längre behövdes i pendeltrafiken.

 

Rälsbusståget från Totebo har nu kommit till Hultsfred och spår 5. På spår 6 pågick arbete med stoppning av spåret.

 

Till sist en bild från vårens slipersbyten. Slipersbytena har i år pågått mellan Totebo och Ankarsrum, med en del inhopp på andra platser. Den 2 maj passerades 1000 bytta sliprar för i år och årets saldo står i skrivande stund på 1060 bytta sliprar.

Till sist vill vi passa på och berätta lite mer om hur du som vill kan bli medlem och aktiv i föreningen, antingen i verkstaden, på banan eller i trafiken. Läs mer på denna länk

Vårt virtuella arkiv, Smalspårsarkivet har nu börjat visa film. Ett smakprov, där vi får följa sista smalspåriga ångtåget Hultsfred-Västervik-Kimstad den 10 maj 1964 finns att se på denna länk. Det finns fler filmer, varav en del är exklusiva för medlemmar i Tjustbygdens järnvägsförening.

Tidtabellen för sommarens trafik är också klar, det är inte några större ändringar jämfört med föregående år. Planera din resa på Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik här: Så här går våra tåg sommaren 2023